Une fois que vous avez rempli le test de placement en langue, nous connaîtrons votre niveau de connaissance et nous pourrons vous recommander le cours qui correspond à vos attentes.

Veuillez suivre ces règles tout en remplissant le test de placement :

  • Assurez-vous de ne pas passer plus de 40 minutes à faire le test.
  • Vous ne devez pas utiliser de dictionnaire ou d'aide quelconque afin que le résultat reflète précisément vos connaissances.
  • Arrêtez de remplir et soumettez le test dès que les questions deviennent trop difficiles pour vous. (Ne devinez pas les réponses.

Si vous êtes un débutant complet, il n'est pas nécessaire de faire le test.

Une fois que vous avez rempli le test, il sera automatiquement envoyé à notre centre linguistique. Nous le vérifierons et vous informerons de votre niveau lors de notre rendez-vous.

Bonne chance !

Commencez le test.

1. Jak się Pan nazywa? 

2. To jest Anna. 

3. Piotr i Andrzej ............... z Polski.

4. Mój ojciec jest ..................... .

5. Do pracy jadę ..................... . 

6. Nie umiem ......................... na nartach. 

7. Lubię ...................................... .  

8. Proszę kawę bez ............................ .  

9. Osiemnaście plus dwieście piętnaście to ....................... .

10. Lekcja zaczyna się o ................. (19:20)

11. Często jemy w barach mlecznych, ale oni ..................... w restauracji.  

12. Wczoraj (my) .................... dziesięć godzin.

13. Jutro Ania i Piotr ......................... egzamin. 

14. Teraz mieszkam w ............................ .

15. Nauczyciel poprosił was, …………………………… weszły do klasy

16. Mężczyźni, ……………………….. uprawiają sport, żyją dłużej. 

17. W zeszłym roku często ………………………… za granicę. 

18. ……………….. ludzie mają dużo problemów.

19. On urodził się w ……………………………… roku. 

20. Kraków jest ………………………..miastem od Tarnowa.

21. Ten samochód został zaprojektowany przez ………………………. . 

22. Powiedz ……………………………….., co dziś robiłeś.

23. Gdybyśmy były bogate, ……………………………… na długie wakacje.

24. Kraków leży nad ………………………… . 

25. Dziś jest zimniej …………………………. wczoraj. 

26. ………………………. miał czas, przeczytałbym tę książkę.

27. Nie chodzę często do teatru, ……………………………. nie mam pieniędzy. 

28. Ania zapytała mnie, ……………………widziałam ten film.

29. ……………………………ludzie lubią poznawać inne kultury i miejsca. 

30. Wieczorem najpierw zjem kolację, ………. potem obejrzę film. 

31. Nasze miasto odwiedzili dwaj znani …………………………… .  

32. Mój dziadek ……………………………….. z babcią w 1947 r. 

33. Czy już skończyłeś ………………………….. referat? 

34. Olga dobrze czuje się w Polsce. Jej przyjaciele są bardzo ................................... . 

35. Marek i Agata mają .............................. dzieci. 

36. W nowym miejscu zamieszkania brakowało mi ............................................. 

37. Wczoraj cały dzień bolał mnie ząb. Wieczorem pojechałam ................... dentysty. 

38. Przesyłamy serdeczne pozdrowienia ........................... morza. 

39. Sławku, bardzo cię proszę, żebyś ............................................. ze mną do teatru.

40. W wiadomościach radiowych mówili o tym, co dzieje się na ............................. .

41. Niech państwo ................................................ na resztę gości.

42. Marysiu, .............................. czapkę, bo jest zimno.

43. Kiedy go poprosiłam, zaraz .................................... mi herbatę. 

44. Z ...................... nie mogę tutaj porozmawiać, bo nikt nie mówi po angielsku. 

45. Poinformowano mnie, że od kilku ........................ nikt tu nie mieszkał. 

46. Od ........................ pożyczyłeś pieniądze?

47. Maria .............................. Sławkowi na urodziny nowy zegarek. 

48. Ela codziennie .................................. zakupy w supermarkecie.

49. Na zebranie przyszli studenci i .................................... 

50. Wybieramy aparaty coraz ........................................... w obsłudze. 

51. Ten komputer okazał się ...................................... ze wszystkich w tym sklepie.

52. Ewelina tłumaczyła się nie brakiem czasu, ale brakiem ............................. na wakacje. 

53. Marek mi ..............................., kiedy będę się przeprowadzać. 

54. Nie zachowuj się tak jakby wszystko było przeciwko …………………………… . 

55. Czy to prawda, że oni tak dużo pracują i mają ręce pełne …………………….. 

56. Ty wiesz, że ja nigdy nie kłamię, zawsze mówię ……………………………. .  

57. Marek waży 10 kg za dużo. Ma 10 kg ………………………………… . 

58. Monika zawróciła Piotrowi w …………………………… . 

59. Pan Kowalski nigdy nie lubił pracować. Może właśnie dlatego niczego się nie …………………… . 

60. Jeszcze nie skończyłeś czytać tej książki, a już chcesz o niej dyskutować . Będzie lepiej, jeśli  ………………………………. ją do końca. 

61. To są ważne dokumenty. Dlatego proszę się pod nimi starannie …………………………….. .

62. To słowo jest bardzo trudne. Nie potrafię go niestety ………………………………… . 

63. Przepraszam, że się spóźniłem, ale niestety ………………………………………. . 

64. Musimy bardzo wcześnie wstać, ……………….. zdążyć na pociąg.

66. ………………………………. choroby Jurek nie poszedł do szkoły. 

67. Od kilku dni Ewa i Janek gniewają się na siebie. Ona wypomina ………………………..., że za dużo  pracuje. 

68. Janek zarzuca Ewie, że nie dba o ich …………………………. dzieci i o dom. 

69. W końcu może zrozumieją, że ona nie może żyć bez ………………………… 

70. On nie może żyć bez …………………… . 

71. Wczoraj w fabryce palił się magazyn. Niestety, mimo szybkiej interwencji …..…………… się cały.

72. Kowalski jest świetnym biznesmenem. On ma rzeczywiście ......………………… . 

73. Oni bardzo mało zarabiają. Pracują dosłownie za ………………………………….. .

79. Miała duże powodzenie u chłopców, ……………………………..……… nie była piękna. 

80. Jestem zobowiązany do tajemnicy, …………….…………….. nie odpowiem na to pytanie. 

82. Urzędnik wziął kilka dni urlopu i wreszcie sobie……………………….. 

83. Twoje wspomnienia ………………………… mi na myśl moje dzieciństwo. 

84. Z naszą dietą ……………………………………………..nawet 10 kilogramów!  

85. …………………………………………… swój błąd, zamilkł. 

86. Kierowca był ………………………………………………………….. alkoholu. 

Complétez le captcha pour envoyer le quiz